Modernisering van artikel 359a SV
: Op welke manier zal het huidige artikel 359a Sv in de modernisering van het Wetboek van Strafvordering geregeld worden en leveren de wijzigingen de beoogde kwalitatieve verbetering op?

Translated title of the thesis: MODERNISATION OF ARTICLE 359A CCP: '’HOW WILL THE CURRENT ARTICLE 359A CCP BE ADRESSED IN THE MODERNISATION OF THE CODE OF CRIMINAL PROCEDURE AND WILL THE AMENDMENTS PROVIDE THE INTENDED IMPROVEMENT IN QUALITY?’’
 • S. Ekici

  Student thesis: Master's Thesis

  Abstract

  De overheid is in 2014 gestart met het project modernisering Wetboek van Strafvordering. Dit project zal ook wijzigingen ten aanzien van artikel 359a Sv met zich brengen. Het doel van dit onderzoek is om erachter te komen op welke manier het huidige artikel 359a Sv in de modernisering van het Wetboek van Strafvordering vormgegeven zal worden en of deze wijziging de beoogde kwalitatieve verbetering kan opleveren. De onderzoeksmethode is een literatuuronderzoek. De gemoderniseerde versie van artikel 359a Sv brengt de volgende wijzigingen met zich mee: het huidige artikel wordt opgedeeld in drie nieuwe artikelen, het toepassingsbereik wordt verruimd, zodat onrechtmatig handelen buiten het voorbereidend onderzoek ook gesanctioneerd kan worden, en naast de rechter krijgen ambtenaren van het OM ook de bevoegdheid om sancties op te leggen. Hiermee wordt ook een normatief richtsnoer aangeboden. De wijzigingen leveren gedeeltelijk de beoogde kwalitatieve verbetering op, omdat naast verbetering het verruimen van de toepassingsbereik en de nieuwe criteria onduidelijkheden met zich mee kan brengen. Uiteindelijk zal dan door de Hoge Raad meer duidelijkheid moeten worden gegeven.
  Date of Award17 Jun 2021
  Original languageDutch

  Keywords

  • Artikel 359a Sv
  • Wetboek van Strafvordering
  • Modernisering Wetboek van Strafvordering
  • vormverzuimen
  • onrechtmatig handelen
  • kwaliteit strafrechtpleging

  Master's Degree

  • Master Rechtsgeleerdheid

  Cite this

  '