Modernisering wetboek van strafvordering waarheidsvindingsproof?.

  • J.M. Lammers

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

De modernisering van het wetboek van strafvordering gaat niet gepaard met een fundamentele bezinning over hoe inzichten uit de rechtspsychologie en strafrechtwetenschap over waarheidsvinding in strafvorderlijke wetgeving omgezet kunnen worden. De vraag die in deze scriptie centraal staat is op welke wijze de waarborgen voor de waarheidsvinding bezien vanuit deze inzichten ingevoegd kunnen worden in de wijzigingen van de rechterlijke besluitvorming van het wetsvoorstel modernisering van het wetboek van strafvordering van boek 4. De invoegingen worden onderbouwd met de inzichten die gaan over de werking van tunnelvisie en het verband met onderwaardering van ontlastend bewijsmateriaal in het strafproces en de vele manieren waarop contaminatie van geheugensporen kan plaatsvinden bij het strafrechtelijk verhoor. Beargumenteerd wordt op basis van theorie├źn over rationeel bewijzen dat een paarsgewijze vergelijking van schuldigen- en onschuldigenscenario op geloofwaardigheid en verklaring van bewijsmateriaal een belangrijke wettelijke invoeging is. Dit wordt ook onderbouwd aan de hand van het belang van een actieve opstelling van de rechter bij de invulling van zijn ambtshalve onderzoeksplicht. In plaats van de afschaffing van de wettelijke beperking op de bewijskracht van verklaringen van anonieme getuigen wordt juist een verhoging van deze beperking beargumenteerd.
Date of Award22 Jul 2019
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department Criminal law and International and European Law
SupervisorAstrid Jordaans - Lindeman (Supervisor) & Mandy de Bruijn (Examinator)

Cite this

Modernisering wetboek van strafvordering waarheidsvindingsproof?.
Lammers, J. M. (Author). 22 Jul 2019

Student thesis: Master's Thesis