Mogelijkheden en beperkingen voor CO2-reductie door telewerken in IT-detachering
: Mogelijkheden en beperkingen voor telewerken in IT detachering

 • Y.P.G.J. (Yves) Cornet

  Student thesis: Master's Thesis

  Abstract

  In dit onderzoek staat de vraag centraal hoe telewerken kan worden ingezet door gedetacheerde IT consultants, waarbij de kwaliteit van werk behouden blijft en de CO2-uitstoot vermindert.
  De onderzoeksvraag is opgedeeld in zes deelvragen. Op basis van artikelen geleverd door de Open Universiteit wordt middels forward snowballing in de bestaande literatuur gezocht naar antwoorden op twee deelvragen over CO2-uitstoot en over de reductie die kan worden bereikt middels telewerken. Met de building block methode wordt vervolgens gezocht naar bevorderende en
  belemmerende factoren voor telewerken, hoe kwaliteit van werk wordt gemeten en wat de invloed van de werkrelatie is op de mogelijkheden tot telewerken, waarmee de resterende vier deelvragen worden beantwoord.
  De literatuur benoemt 4 belemmerende en 10 bevorderende factoren, die in dit rapport zijn geoperationaliseerd naar een checklist met 23 factoren. Middels een multiple case study zijn deze factoren gevalideerd bij 3 gedetacheerde consultants en 3 opdrachtgevers, waarna er 17 factoren overblijven.
  Kwaliteit van werk wordt door de respondenten vooral afgemeten aan de zichtbaarheid en het teamwork. Er kan maximaal twee dagen per week thuisgewerkt worden zonder verlies van kwaliteit.
  Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen interne medewerkers en inhuurkrachten.
  Date of Award28 Aug 2019
  Original languageDutch
  SupervisorAnda Counotte - Potman (Examiner) & Paquita Perez Salgado (Co-assessor)

  Keywords

  • CO2-uitstoot
  • kwaliteit van werk
  • Telewerken
  • thuiswerken
  • detachering

  Master's Degree

  • Master Business Process management & IT (BPMIT)

  Cite this

  '