Motivatie van honoursstudenten in het hoger onderwijs.

Translated title of the thesis: Motivation of honours students in higher education.
  • Berber Roorda

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Dit onderzoek heeft als doel inzicht te verkrijgen in motivatieprofielen bij honoursstudenten, de relatie van deze profielen met studiesucces en de aansluiting van het honoursonderwijs op de behoeftes van honoursstudenten. Met de Zelfdeterminatietheorie als uitgangpunt is met twee studentgecentreerde Latente Profielen Analyses (LPA) onderzocht welke motivatieprofielen kunnen worden onderscheiden binnen een honourspopulatie van 227 en 135 studenten en of en in welke mate deze motivatieprofielen geassocieerd zijn met studiesucces, psychological need fulfillment, ervaren autonomie-ondersteuning en sense of belonging. Uit twee onafhankelijke cross-sectionele analyses van data die verzameld zijn op t0 en t1 van een langer lopende longitudinale studie blijkt dat bij honoursstudenten, die bekend staan om hun hoge intrinsieke motivatie, overeenkomstig met eerder onderzoek in andere onderwijssectoren, een high quality profiel, een high quantity profiel en een low quality profiel te onderscheiden zijn. Het low quality profiel (met een relatief lage autonome motivatie gecombineerd met een gematigde gecontroleerde motivatie) was geassocieerd met minder positieve gevoelens en ervaringen en meer frustraties ten aanzien van autonomie, verbondenheid, ervaren autonomie-ondersteuning en sense of belonging. De resultaten van dit onderzoek bevestigen de interne validiteit van de Zelfdeterminatietheorie en leveren belangrijke kennis op voor het nemen van beslissingen over waar het honoursonderwijs kan worden aangepast om het nauwkeuriger af te stemmen op de individuele behoeftes van studenten en te optimaliseren voor alle honoursstudenten.
Date of Award24 Jan 2023
Original languageDutch
SupervisorRob Martens (Supervisor)

Keywords

  • Zelfdeterminatietheorie
  • Latente Profielen Analyse
  • Honoursstudenten
  • Honoursonderwijs
  • Motivatie
  • Studiesucces

Master's Degree

  • Master Onderwijswetenschappen

Cite this

'