Motivatielek bij VMBO leerlingen:
: Een onderzoek naar dalende motivatie onder VMBO leerlingen vanuit zelfdeterminatietheorie perspectief.

Translated title of the thesis: Motivation leakage among VMBO students:: An examination of declining motivation among VMBO students from a self-determination perspective.
  • Sanne Simons

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Onderzoek wijst uit dat gedurende het voortgezet onderwijs de motivatie bij veel leerlingen daalt, wat het leren negatief kan beïnvloeden. Een van de meest prominente motivatietheorieën van dit moment is de zelfdeterminatietheorie. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in kwaliteit van motivatie op basis van de natuurlijke drive om te willen leren. De docent kan de motivatie van leerlingen beïnvloeden door de drie psychologische basisbehoeften (i.e., autonomie, competentie, verbondenheid) te ondersteunen of frustreren. Dalende motivatie per schooltype en de oorzaak hiervan is nauwelijks onderzocht. Het doel van dit onderzoek is om motivatieverschillen onder verschillende schooltypes in kaart te brengen en de mate waarin de psychologische basisbehoeften worden vervuld of gefrustreerd.
Uit de vragenlijststudie (n = 1440) bleek dat autonome motivatie afnam na het eerste jaar. Ook waren vmbo-leerlingen minder gemotiveerd dan vwo leerlingen. De psychologische basisbehoeftes autonomie en competentie spelen een rol bij autonome motivatie. Het verschil is groter tussen vmbo en vwo ten opzichte van vmbo en havo. Uit de focusgroepstudie (N = 18) bleek dat naast de invloed van psychologische basisbehoeftes op motivatie ook vrienden, het onderwijssysteem, negatieve beeldvorming en huisvesting van invloed zijn op motivatie.
Date of Award5 Jul 2023
Original languageDutch
SupervisorLisette Wijnia (Supervisor)

Keywords

  • motivatie
  • zelfdeterminatietheorie
  • voortgezet onderwijs
  • beroepsonderwijs

Cite this

'