Mr. Big in een modern jasje?
: Een onderzoek naar de waarborgen die het gemoderniseerde Wetboek van Strafvordering biedt ter verzekering van art. 6 EVRM binnen de Mr. Big-opsporingsmethode op grond van art. 126j Wetboek van Strafvordering.

Translated title of the thesis: Mr. Big with a modern twist?: An investigation into the guarantees that the modernized Code of Criminal Procedure offers to ensure art. 6 ECHR within the Mr. Big-method based on art. 126j Code of Criminal Procedure.
  • R.J. van Duijvenbode

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

De Mr. Big-methode wordt toegepast binnen strafzaken om een doorbraak te creƫren ten behoeve van de bewijsvoering. Dat deze methode op gespannen voet staat met de processuele waarborgen voor de verdachte staat buiten kijf. Daar binnen een formeel politieverhoor de verdachte wordt gewezen op het recht op rechtsbijstand en het recht om niet te hoeven antwoorden op vragen die hem worden gesteld door de verhorende ambtenaren, ontbreken deze waarborgen binnen de uitvoering van de heimelijke Mr. Big-methode. Met het moderniseringstraject Sv in de afrondende fase is er onderzocht of art. 2.8.11 Modernisering Sv, alwaar de Mr. Big-methode op gegrond zal worden, afdoende waarborgen biedt ter verzekering van art. 6 EVRM, meer specifiek het nemo tenetur-beginsel. Geconcludeerd kan worden dat dit onvoldoende het geval is. Er staan onvoldoende processuele waarborgen tegenover de mate van dwang die wordt toegepast binnen de Mr. Big-methode. Een rol voor de rechter-commissaris vooraf en tijdens de uitvoering van de Mr. Big-methode en het verplicht stellen van auditieve- en audiovisuele registratie gedurende het traject zou tegemoet komen aan deze processuele waarborgen.
Date of Award1 Dec 2022
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department of Public Law

Keywords

  • Mr. Big-methode
  • Modernisering Wetboek van Strafvordering
  • art. 6 EVRM
  • nemo tenetur-beginsel
  • eerlijk proces
  • undercoveroperatie

Master's Degree

  • Master Rechtsgeleerdheid

Cite this

'