Multi-project human resource allocatie: een introductie van kwaliteitscriteria

Translated title of the thesis: Multi-project human resource allocation: an introduction of quality criteria
 • F. Berg

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Het is voor organisaties vaak niet duidelijk wanneer de allocatie van human resources in een multi-projectomgeving effectief is. Methoden om human resources te alloceren worden in de literatuur veelvuldig beschreven en gaan meestal uit van een optimale benutting van tijd en geld. De scope van effectiviteit van de allocatie beperkt zich daarmee tot kwantitatieve factoren, terwijl organisaties hierbij ook andere belangen hebben. Een brede benadering van kwaliteit ontbreekt, alsook een referentie voor organisaties om hun overwegingen bij de allocatie te toetsen. Focus op project- en portfoliodoelstellingen in een dynamische multi-projectomgeving kan het zicht op deze kwaliteit verder ontnemen. Dit onderzoek heeft als doel meer inzicht te verschaffen in de organisatiebrede belangen en factoren die een rol spelen bij de kwaliteit van human resource allocatie in een multi-project omgeving. Door middel van een ontwerp- en validatiestrategie wordt een referentielijst met kwaliteitscriteria geïntroduceerd die organisaties kunnen gebruiken bij de besluitvorming over de allocatie.
Date of Award9 Jul 2021
Original languageDutch
SupervisorRob Kusters (Examiner) & Harry Martin (Co-assessor)

Keywords

 • Resource allocatie
 • Multi-project omgeving
 • Project portfolio management
 • Project management
 • Kwaliteitscriteria
 • Design science
 • Classificatie
 • Validatie
 • Case study

Master's Degree

 • Master Business Process management & IT (BPMIT)

Cite this

'