NIEUW NEDERLANDS TERRORISMEBELEID EN HET EVRM

: EEN TOETSING VAN DE WET VERSTERKING STRAFRECHTELIJKE AANPAK TERRORISME AAN HET EVRM

  • A. Karadeniz-Dedek

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

De Wet versterking strafrechtelijke aanpak terrorisme nieuwe strafrechtelijke mogelijkheden. In mijn scriptie wordt de volgende onderzoeksvraag beantwoord: ‘Is de bepaling met betrekking tot de mogelijkheid om verdachten van terroristische misdrijven zonder het bestaan van ernstige bezwaren langer in voorlopige hechtenis te houden én de bepaling met betrekking tot het afnemen van celmateriaal ten behoeve van DNA-onderzoek, zoals opgenomen in de Wet versterking strafrechtelijke aanpak terrorisme, verenigbaar met artt. 5 en 8 EVRM?’ Uit onderzoek is gebleken dat hoe langer de voorlopige hechtenis duurt, des te meer sprake dient te zijn van een zwaardere verdenking. Of met het schrappen van de ‘ernstige bezwaren’ inbreuk wordt gemaakt op het recht op vrijheid van een persoon zal nog in de praktijk moeten blijken. Met betrekking tot de vraag of de nieuwe regeling van afname celmateriaal ten behoeve van een DNA-onderzoek verenigbaar is met het recht op privé familie- en gezinsleven als bedoeld in art. 8 EVRM geldt dat de nieuwe regeling zich verhoudt met de na te streven doelen. Privacy inbreuk in dergelijke gevallen is derhalve toelaatbaar.
Date of Award18 Jun 2019
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department Criminal law and International and European Law
SupervisorSven Brinkhoff (Supervisor) & Mandy de Bruijn (Examinator)

Keywords

  • voorlopige hechtenis
  • DNA-onderzoek
  • privacy
  • privacybescherming
  • vrijheidsbeperking
  • redelijke verdenking
  • ernstige bezwaren

Cite this

NIEUW NEDERLANDS TERRORISMEBELEID EN HET EVRM: EEN TOETSING VAN DE WET VERSTERKING STRAFRECHTELIJKE AANPAK TERRORISME AAN HET EVRM
Karadeniz-Dedek, A. (Author). 18 Jun 2019

Student thesis: Master's Thesis