Objectieve meting van AVG compliance
: Ontwikkeling en evaluatie van een volwassenheidsmodel

 • K.W.M. (Kirsten) Velthuis

  Student thesis: Master's Thesis

  Abstract

  Een gebrek aan concrete invulling van het wettelijke kader en jurisprudentie rondom de naleving van de AVG betekent dat er op dit moment slechts een subjectief beeld door de organisatie kan worden geschetst ten behoeve van de verantwoording over de compliance. In dit onderzoek is derhalve een
  volwassenheidsmodel ontwikkeld om een objectieve meting van en verantwoording over de naleving van de AVG te faciliteren. Om zowel de praktische toepassing als de wetenschappelijke verantwoording te garanderen is Design Science Research als methodologie toegepast. Het volwassenheidsmodel is samengesteld door te steunen op inzichten uit de onderzoeksgebieden
  Enterprise Architectuur en Data Management. De relevantie van de inhoud van het model is vervolgens in een praktijkcontext getoetst middels toepassing van de Delphi methode. Deze evaluatie heeft geleid tot verscherping van het opgestelde model. Na de tweede rondes werd aan de vooraf gedefinieerde stopcriteria voldaan. De bruikbaarheid van het model geƫvalueerd middels het Method Evaluation Model. Uit de evaluatie bleek een significant positief oordeel voor de onderdelen. Verwachte bruikbaarheid en verwacht gebruiksgemak.
  Date of Award4 Jul 2019
  Original languageDutch
  SupervisorBen Roelens (Examiner) & Laury Bollen (Co-assessor)

  Keywords

  • Maturity Model
  • Design Science Research
  • Data Management
  • Enterprise Architecture

  Master's Degree

  • Master Business Process management & IT (BPMIT)

  Cite this

  '