"Onderwijsovereenkomst" voor leerplichtige leerlingen?

 • W Geene

  Student thesis: Master's Thesis

  Abstract

  in deze scriptie wordt verslag gedaan van een onderzoek naar de vraag of de rechtsbetrekking tussen ouders, leerplichtige leerling en het bevoegd gezag van de school aangemerkt kan worden als overeenkomst. Daarbij staat centraal of deze rechtsbetrekking wettelijk geregeld moet worden.
  Date of Award13 Apr 2011
  Original languageDutch

  Master's Degree

  • Master Rechtsgeleerdheid

  Cite this

  '