Onderzoek en Waarschuwing. De reikwijdte van de waarschuwingsplicht bij overeenkomsten onder UAV-GC 2005 voorwaarden.

  • M.P.A. Bergman

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

De scriptie behandelt de onderzoeks- en waarschuwingsplicht bij aannemingsovereenkomsten onder UAV-GC 2005 voorwaarden. De onderzoeksvraag is of dergelijke overeenkomsten een zwaardere onderzoeks- en waarschuwingsplicht moeten omvatten dan traditionele aannemingsovereenkomsten. Vanuit de onderzoeks- en waarschuwingsplichten in het verbintenissenrecht wordt ingezoomd naar informatieplichten in traditionele overeenkomsten van opdracht en traditionele overeenkomsten van aanneming van werk. Tevens wordt er een rechtsvergelijking gemaakt met het Duitse recht. Uit het onderzoek komen diverse gezichtspunten en omstandigheden naar voren die van invloed zijn op onderzoeks- en waarschuwingsplichten. De verschillende visies op informatieplichten bij UAV-GC 2005 voorwaarden worden hieraan getoetst. De conclusie hiervan is dat een aannemingsovereenkomst onder UAV-GC 2005 voorwaarden voor de aannemer geen zwaardere onderzoeks- en waarschuwingsplicht omvat of zou moeten omvatten dan een traditionele aannemingsovereenkomst. De materiƫle omvang van de onderzoeks- en waarschuwingsplicht is afhankelijk van de aan de aannemer opgedragen (ontwerp)werkzaamheden. Daarmee kan deze omvang wel groter zijn dan bij de meeste traditionele aannemingsovereenkomsten het geval is.
Date of Award12 Apr 2017
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department Private law
SupervisorRoel Mertens (Supervisor) & Jacobus Rinkes (Examinator)

Cite this

Onderzoek en Waarschuwing. De reikwijdte van de waarschuwingsplicht bij overeenkomsten onder UAV-GC 2005 voorwaarden.
Bergman, M. P. A. (Author). 12 Apr 2017

Student thesis: Master's Thesis