Onderzoek naar acceptatie van telemedicine met behulp van het UTAUT-model – een kwalitatief onderzoek

Translated title of the thesis: Research on telemedicine adoption using the UTAUT-model – a qualitative research
  • S Sarac

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Het succes van de acceptatie en het gebruik van telemedicine is volledig afhankelijk van de tevredenheid van de gebruikers. Hoewel telemedicine al decennia ’s bestaat, verliep het toepassen ervan onder artsen vóór de Covid-19 pandemie erg moeizaam. Tijdens de Covid-19 pandemie moesten ziekenhuizen in Nederland bijna alle fysieke consulten annuleren of omzetten naar videoconsulten. Telemedicine werd onmiddellijk het voorkeursmechanisme om de patiëntenzorg tijdens de Covid-19 pandemie te continueren. Deze studie houdt zich bezig met het voorspellen van de intentie van artsen in ziekenhuizen om telemedicine te blijven gebruiken na de Covid-19 pandemie met behulp van het Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) model. De gegevensverzameling is uitgevoerd met behulp van semigestructureerde interviews onder tien artsen van een academisch ziekenhuis in Nederland. In het onderzoek is de template analysis toegepast waarin zeven thema’s en 24 subthema’s zijn ontwikkeld. De resultaten geven aan dat de intentie van artsen wordt beïnvloed door performance expectancy , effort expectancy, facilitating conditions, trust en user satisfaction om telemedicine te gebruiken. Het resultaat identificeert ook dat de artsen onafhankelijk zijn in het proces van acceptatiebeslissingen en dat ze aan de meningen van andere niet veel waarde hechten.
Date of Award23 Feb 2023
Original languageDutch
SupervisorLianne Cuijpers (Examiner) & Ben Roelens (Co-assessor)

Keywords

  • Telemedicine
  • artsen
  • UTAUT
  • Covid-19
  • kwalitatief onderzoek
  • ziekenhuizen

Master's Degree

  • Master Business Process management & IT (BPMIT)

Cite this

'