Onderzoek naar de feedbackomgeving.
: Een case study bij een productiebedrijf.

Translated title of the thesis: Researching the feedback environment.: A case study at a manufacturing company.
  • M. (Mark) van Kessel

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Er is een veelvoud aan informatie te vinden als het gaat om feedback. Informatie met betrekking tot randvoorwaarden en processen waarin feedback wordt gegeven des te minder. Dit onderzoek is er opgericht om vast te stellen waar die omgevingsfactoren of wel feedbackomgeving aan moeten voldoen binnen een projectgroep. Doormiddel van een enquête onder tweeënzeventig personen werkzaam bij een productiebedrijf in het klein metaal is geprobeerd vast te stellen in hoeverre de theorie ondersteunt wordt door de praktijk. Hierbij is de enquête gebruikt van (Steelman, 2004). De enquêteresultaten zijn vervolgens gebruikt in aanvullende interviews met vijf personen die zowel de projectmanager als medewerker rol hebben vervuld. Doormiddel van deze interviews is geprobeerd een verklaring te zoeken naar de uitkomst van de enquête namelijk dat er geen duidelijke feedbackomgeving aanwezig is en geen duidelijke overeenkomsten zijn gevonden tussen theorie en praktijk in projectgroepen van het productiebedrijf. Een mogelijke verklaring is dat het theoretisch model van (Steelman, 2004) gebaseerd is op een manager-medewerker relatie, de relatie tussen projectmanager-projectmedewerker lijkt op een aantal elementen te verschillen. Uit de gehouden interviews zijn twee nieuwe elementen ontstaan. Vervolgonderzoek is noodzakelijk om deze, indien hier ondersteuning voor wordt gevonden, op te nemen als aanvulling op de bestaande literatuur.
Date of Award21 Jan 2021
Original languageDutch
SupervisorRob Kusters (Examiner) & F.J. (Fred) Heemstra (Co-assessor)

Keywords

  • Feedback
  • feedbackomgeving
  • projecten
  • projectmanagers
  • feedback elementen
  • feedback environment

Master's Degree

  • Master Business Process management & IT (BPMIT)

Cite this

'