Onderzoek naar de implementatie van de hoofdbeginselen van het burgerlijk procesrecht in de mediationprocedure.

  • C Lachman-Sanker Sing

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Het uitgevoerde onderzoek, is gericht op de vraag in hoeverre de hoofdbeginselen van het burgerlijke procesrecht in de mediationprocedure kunnen worden geïmplementeerd. De hoofdbeginselen van het burgerlijk procesrecht hebben het doel om een eerlijk proces te waarborgen en zijn terug te voeren op artikel 6 EVRM.
Mediation is een manier van conflictbeslechting die steeds meer wordt toegepast om tot een oplossing te komen, in conflicten tussen partijen. De oplossingen brengen rechtsgevolgen met zich mee en hebben dus juridische consequenties. Om te bewerkstellingen dat de mediationprocedure op een eerlijke wijze verloopt, is het van belang om de hoofdbeginselen van het burgerlijk procesrecht, toe te passen. Dit leidt tot de volgende centrale vraag:

“In welke stadia van een mediationprocedure behoren de hoofdbeginselen van het burgerlijk procesrecht, die hun oorsprong vinden in artikel 6 EVRM, te worden geïmplementeerd?”.

Het onderzoek zal resulteren in een aantal richtlijnen die bruikbaar kunnen zijn voor mediation. Deze richtlijnen zullen door mij worden opgesteld en toegepast, nadat ik het certificaat heb behaald om als erkend mediator conflicten tot een oplossing te brengen.

Date of Award19 Feb 2019
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department Private law
Supervisorprof.mr. T. Jongbloed (Supervisor) & Jacobus Rinkes (Examinator)

Keywords

  • Hoofdbeginselen burgerrechtelijke mediationprocedure

Cite this

Onderzoek naar de implementatie van de hoofdbeginselen van het burgerlijk procesrecht in de mediationprocedure.
Lachman-Sanker Sing, C. (Author). 19 Feb 2019

Student thesis: Master's Thesis