Onderzoek naar de implementatiestrategie van de GDPR: grondig versus symbolisch

Translated title of the thesis: Research on the implementation strategy of the GDPR: substantive versus symbolic
  • A. (Arjen) Koller

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Deze studie onderzoekt in hoeverre er sprake is van een samenhang tussen organisatorische factoren en de implementatiestrategie van de GDPR. Eerdere studies tonen aan dat organisaties in verschillende contexten kiezen voor een grondige implementatie of voor een symbolische implementatie van wet- en regelgeving, maar in de context van de GDPR bestaat hier nog geen conclusie. Om de relatie tussen organisatorische factoren en de implementatiestrategie te onderzoeken wordt in deze studie aan de hand van publiekelijk toegankelijk informatie de kwaliteit van de Data Protection Officer en bijbehorende organisatie onderzocht. De resultaten laten zien dat er een directe invloed is van de hoeveelheid GDPR relevante gegevens, de grootte en het organisatie type profit/non-profit, op de kwaliteit van de Data Protection Officer en daarmee op de grondigheid van de GDPR-implementatie.
Date of Award16 Apr 2020
Original languageDutch
SupervisorLaury Bollen (Examiner) & Rachelle Bosua (Co-assessor)

Keywords

  • GDPR
  • implementatiestrategie
  • grondig versus symbolisch
  • Data Protection Officer

Master's Degree

  • Master Business Process management & IT (BPMIT)

Cite this

'