Ontologie-ontwerppatronen voor gevolgtrekkingen met automatische uitleg

 • T. (Tije) Pietersma

  Student thesis: Master's Thesis

  Abstract

  Dit onderzoek geeft ontologie-ontwerppatronen voor het implementeren van bedrijfsregels op het Semantisch web, onder de voorwaarde dat de gemodelleerde gevolgtrekkingen met automatische uitleg begrijpelijk over komen bij een eindgebruiker. De ontologie-ontwerppatronen geven als
  voordeel dat een uitleg te genereren is waarvoor empirisch getoetst is dat deze niet te triviaal, maar ook niet te complex is om te begrijpen. De ontologie-ontwerppatronen zijn gebaseerd op deductieregels. Dit zijn generieke representaties van enkelvoudige inferentiestappen in een uitleg.
  Ontologie-ontwerppatronen zijn herbruikbare oplossingen ter vereenvoudiging en ondersteuning van ontologie-ontwikkeling en het gebruik van semantische technologieën.
  De gebruikte onderzoeksmethode is die van design science. In een demonstratie van de ontologieontwerppatronen als implementatie-methode, volgt beoordeling of de gemodelleerde bedrijfsregels voldoende begrijpelijk over komen bij een eindontvanger. Definiëring van deductieregels als ontologie-ontwerppatroon geschiedt door documentering, bestaande uit een beschrijving, een gecodeerde en een grafische weergave. Op klasse-niveau zijn de geïmplementeerde bedrijfsregels te valideren, evenals de mate van begrijpelijkheid van de gevolgtrekking met automatische uitleg. Dit laatste volgt uit exacte aanwezigheid van onderhavige deductieregel, waardoor toepassing van een
  uitlegsysteem mogelijk is, met navenante uitleg tot gevolg. Op het niveau van een individu is dit niet mogelijk. De ontologie-ontwerppatronen zijn te gebruiken voor het modelleren van enkelvoudige en meervoudige inferentiestappen.
  Date of Award13 Aug 2019
  Original languageDutch
  SupervisorLloyd Rutledge (Examiner) & Stef Joosten (Co-assessor)

  Keywords

  • rechtvaardigingen
  • deductieregels
  • Semantisch Web Technologie
  • ontologie-ontwerppatronen
  • gevolgtrekkingen

  Master's Degree

  • Master Business Process management & IT (BPMIT)

  Cite this

  '