Ontologie Referentie Model Juridische Redenatie Toelichting van een 2e orde argumentatiestap

  • M.J. Smit

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Eén van de kenmerken van een juridisch argument is het kunnen redeneren over de betekenis van feiten, normen en tijdstippen. Dit onderzoek richt zich op het vaststellen van een experimenteel ontologie referentiemodel ‘Juridische Redenatie Toelichting (ORM_JRT)’ waarmee het juridische argument ‘potestatieve voorwaarde’ toegelicht kan worden. Potestatief betekent in lekentaal dat een voorwaarde van een contract tussen partijen, pas na het beëindigen van een basiscontract van kracht wordt. Juristen noemen dit een tweede orde argument. Doel van dit onderzoek is om te beoordelen hoe een referentie ontologie model toegepast kan worden om een toelichting te genereren op basis van handelingszinnen en rechtsnormzinnen uit een 2e orde argumentatie. De formele geldigheid van ORM_JRT volgt hierbij twee domeinontologieën, namelijk ‘Juridische Relatie’ en ‘Potestatieve voorwaarde’. De ORM_JRT-modellering is opgesteld volgens de methode OntoUML. De onderzoeksfasen beschrijven het vaststellen van de ontologie en toetsing met behulp van een praktijkcasus ‘verkoop huurhuis’. Aanbevolen wordt om het onderzoek naar ontologie referentiemodellen uit te breiden met onderwerpen uit de vakgebieden informatie en businessanalyse.
Date of Award1 Dec 2022
Original languageDutch
SupervisorLloyd Rutledge (Examiner)

Keywords

  • Conceptuele modellering
  • juridische redenatie
  • rechtsnormzinnen
  • OntoUML
  • potestatieve voorwaarden.

Master's Degree

  • Master Business Process management & IT (BPMIT)

Cite this

'