Ontslag van de zieke werknemer wegen niet nakomen van de re-integratieverplichtingen

Translated title of the thesis: Dismissal of the ill employee due to non compliance with the reintegration obligations
  • Anoniem

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

De zieke werknemer heeft ontslagbescherming. Deze vervalt als hij zich niet aan zijn re-integratieverplichtingen houdt. In dit werk staat de volgende vraag centraal: Hoe past de rechter het criterium van ernstig verwijtbaar handelen door de werknemer als bedoeld in artikel 7:669, lid 3 sub e bij ontslag wegens het verwijtbaar niet voldoen aan de re-integratieverplichtingen toe en welke verzachtende of verzwarende omstandigheden worden door de rechter meegewogen in zijn beoordeling of er sprake is van ernstige verwijtbaarheid? Ontslag wegens verwijtbaar handelen 7:669 onderdeel e BW. De re-integratieverplichtingen van de werknemer zijn opgenomen in 7:660a BW. De werkgever moet aan een aantal voorwaarden voldoen voordat het verzoek bij de rechter kan worden ingediend. De werknemer moet gewaarschuwd zijn of er moet een loonstop of loonopschorting hebben plaatsgevonden en er moet een deskundigenoordeel zijn aangevraagd bij het UWV. Ongeveer 64 procent van de verzoeken op de e-grond wegens ernstig verwijtbaar handelen vanwege niet nakomen van de re-integratieverplichtingen wordt toegewezen. Door het verplichte voortraject is er vaak al voldaan aan de uitzonderlijke situatie van het Woondroomzorg arrest.

Date of Award26 May 2023
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department of Private Law

Keywords

  • ontslag
  • re-integratieverplichtingen
  • verwijtbaar handelen van de werknemer
  • deskundigenoordeel
  • loonstop

Master's Degree

  • Master Rechtsgeleerdheid

Cite this

'