Ontwikkelen van een volwassenheidsmodel voor data analytics governance

Translated title of the thesis: Developing a maturity model for data analytics governance
  • A. Keijzer

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Organisaties willen meer waarde creƫren met data analytics. Om dat te realiseren is een goede
governance nodig. In dit relatief jonge wetenschappelijk domein is nog geen uitgekristalliseerd beeld
welke dimensies van de governance belangrijk zijn en waardoor volwassenheid van data analytics
governance (DAG) wordt bepaald. Organisaties weten daardoor vaak niet hoe ze in DAG kunnen
verbeteren. De onderzoeksvraag adresseert deze behoefte door te onderzoeken of er een
volwassenheidsmodel voor data analytics governance ontwikkeld kan worden die organisaties hierin
helpt. Voor dit onderzoek heeft een raamwerk voor data analytics governance als basis gediend. Dat
is in dit onderzoek doorontwikkeld met een design science research methode in een
volwassenheidsmodel. In twee iteraties is het volwassenheidsmodel ontwikkeld en verbeterd op
basis van de theorie en aan de hand van feedback van experts. In een derde iteratie is er met het
volwassenheidsmodel een meting van volwassenheid uitgevoerd bij een case organisatie. De
conclusies zijn dat er definities van hoogste volwassenheid en een volwassenheidsmatrix voor de
negen dimensies van het raamwerk zijn gevalideerd voor middelgrote en grote organisaties die niet
data native zijn. Een eerste toepassing van het volwassenheidsmodel op een case organisatie laat
een goede werking zien in het bepalen van het volwassenheidsniveau.
Date of Award2 Jul 2021
Original languageDutch
SupervisorRemko Helms (Examiner) & Jeroen Baijens (Co-assessor)

Keywords

  • data analytics governance
  • data analytics
  • volwassenheidsmodel
  • design science research

Master's Degree

  • Master Business Process management & IT (BPMIT)

Cite this

'