Ontwikkeling en Validatie van de Creatieve Computationele Competentietest: Triple-C

Translated title of the thesis: Development and Validation of the Creative Computational Competence test: Triple-C
  • Ellen Termote

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Computational Thinking (CT) oftewel computationeel denken heeft zijn weg gevonden tot in onderwijscurricula over heel de wereld. Vanuit onderzoek blijkt zowel CT als creativiteit nodig te zijn om real-life CT-problemen op te lossen en dus CT-competent te zijn. Bestaande tests meten echter veelal de kennis van CT-concepten zonder rekening te houden met creativiteit. Huidige schaalconstructiestudie adresseert dit hiaat via de ontwikkeling en validering van de Creative Computational Competence test oftewel Triple-C. Triple-C is een digitale 8-item blockbased programmeertest en is bestemd voor leerlingen van 12 tot 14 jaar. Evidentie met betrekking tot CT en creativiteit werd gebruikt bij de ontwikkeling van Triple-C en bij de validatie ervan. De onderzoeksvraag hierbij was: “In welke mate kan Triple-C de competentie van CT vaststellen waarbij creativiteit een voorwaarde is?”. Negen experts onderwijstechnologie verklaarden Triple-C voldoende contentvalide. Na de expertvalidatie werd Triple-C geoptimaliseerd met de feedback van de experts en feedback vanuit een voortest bij drie leden van de doelgroep. Een pilotstudy bij 107 leerlingen bevestigt dat de geoptimaliseerde Triple-C facevalide (e.g. haalbare maar uitdagende opdrachten), constructvalide (e.g. een één-factorstructuur en een belangrijke rol voor creativiteit) en betrouwbaar (i.e. Cronbachs α =.766) is. Het gebruik van Triple-C door leraren en onderzoekers kan daarom bijdragen tot CT-onderwijs voor 12- tot 14-jarigen met een grotere creatieve klemtoon en zo tot het opleiden van meer CT-competente leerlingen. Vervolgonderzoek kan zich onder meer richten op het ontwikkelen van een Triple-C-versie voor jongere leerlingen.
Date of Award4 Jul 2024
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Faculty of Educational Sciences
SupervisorNardie Fanchamps (Supervisor)

Keywords

  • computationeel denken
  • creativiteit
  • meetinstrument
  • instrumentontwikkeling
  • instrumentvalidatie

Cite this

'