(On)zinnig? Het betrekken van patiënten bij de ontwikkeling van voorlichtingsmateriaal in een ziekenhuis setting.

Translated title of the thesis: Useless or useful? Involving patients in the development of educational material in a hospital setting.
  • W. Sprangers

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Dit onderzoek richt zich op het vinden van argumenten waarom het wel of niet zinvol is om patiënten te betrekken bij de ontwikkeling van voorlichtingsmateriaal. Dit fenomeen is onderzocht in een topklinisch ziekenhuis voor de operatieve behandeling en nabehandeling van borstkanker. Er zijn semigestructureerde interviews afgenomen bij patiënten met borstkanker en tevens hebben er focusgroep bijeenkomsten plaatsgevonden.

Zowel patiënten als zorgverleners zien de toegevoegde waarde van het betrekken van patiënten bij de ontwikkeling van voorlichtingsmaterialen. Er zijn in dit onderzoek drie factoren gevonden waarom het zinvol is patiënten te betrekken bij de ontwikkeling van voorlichtingsmateriaal, dit zijn:

1. Patiënten ervaren zelf hoe het is een ziekte te hebben, behandeld te worden en waar je tegen aanloopt. Zij zijn om die reden experts in het bepalen van welke informatie nodig is. Hoewel zorgprofessionals in hun loopbaan veel verschillende vragen en verwachtingen van patiënten tegenkomen, beschikken zij vaak niet over deze waardevolle inzichten. Het zorgprofessional en patiënt perspectief is verschillend van elkaar.
2. Zorgprofessionals willen patiënten niet overladen met informatie waarvan zij denken dat deze irrelevant is of al eerder verstrekt. Patiënten gaven aan informatie te hebben gemist waarvan zorgprofessionals vonden dat ze die al meer dan eens met hen hadden gedeeld.
3. Het is bekend dat patiënten soms nauwelijks alle informatie kunnen verwerken welke zij ontvangen in het ziekenhuis. Stress, moeilijke formuleringen en een grote hoeveelheid aan informatie dragen hier in belangrijke mate aan bij. Het is daarom noodzakelijk om informatie meer dan eens te herhalen. Dit kan in een face-to-face setting of door gebruik te maken van moderne technieken zoals een website en app.
Date of Award3 Jun 2021
Original languageDutch
SupervisorRob Kusters (Examiner) & Irene Vanderfeesten (Co-assessor)

Keywords

  • patiënten voorlichting
  • voorlichtingsmateriaal
  • co-creatie
  • borstkanker

Master's Degree

  • Master Business Process management & IT (BPMIT)

Cite this

'