Op naar een Data Analytics Capabilities meetinstrument voor het MKB
: Hoe kleine en middelgrote organisaties beter gebruik kunnen maken van hun beschikbare data

Translated title of the thesis: Towards a Data Analytics Capabilities measuring instrument for SME’S: How small and medium enterprises can make better use of their available data
  • Mirjam Muriëlle Bouman

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Door resources te combineren kunnen organisaties Data Analytic Capabilities (DAC) creëren. Deze resources kunnen onderverdeeld worden in vier DA-dimensies: Materiele resources, Immateriële resources, Governance en Strategie. DAC bevorderen organisaties om hun beschikbare data te benutten en hierdoor de bedrijfsvoering te verbeteren. Opvallend is dat het MKB in deze ontwikkeling achter blijft. Dit komt mede door het ontbreken van een meetinstrument dat rekening houdt met hun specifieke behoeften en kenmerken. In dit onderzoek wordt daarom onderzocht welke resources in de context van het MKB tezamen een valide meetinstrument voor DAC vormen.
Voor het opstellen van het DACMKB-raamwerk is uitgegaan van het werk van Moonen et al. (2019). Door dit aan te vullen met additionele theorie zijn er 34 resources mogelijk interessante resources voor het MKB gevonden. Middels een survey is data opgehaald en deze data is aan de hand van een exploratieve factoranalyse gevalideerd.
Dit onderzoek heeft geleid tot het gevalideerde DACMKB-meetinstrument. Hierin worden alle vier de DA-dimensies vertegenwoordigd door de 27 relevante resources, verdeeld over zes MKBspecifieke sub-dimensies. Het DACMKB-meetinstrument kan gebruikt worden om de beperkte middelen van MKB-organisaties beter in te zetten bij de ontwikkeling van DAC.
Date of Award16 Jun 2022
Original languageDutch
SupervisorJeroen Baijens (Examiner) & Rob Kusters (Co-assessor)

Keywords

  • MKB
  • Data analytics
  • Capabilities
  • Resources
  • raamwerk
  • meetinstrument

Master's Degree

  • Master Business Process management & IT (BPMIT)

Cite this

'