‘OP WEG NAAR EEN CONSTITUTIONEEL HOF?’

: EEN ONDERZOEK NAAR NUT EN NOODZAAK VAN HET INSTELLEN VAN EEN CONSTITUTIONEEL HOF ZOALS VOORGESTELD DOOR DE STAATSCOMMISSIE PARLEMENTAIR STELSEL 2018.

  • Charlotte Kersten

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

De aanleiding voor mijn scriptie en onderzoek is het eindrapport van de Staatscommissie Parlementair Stelsel 2018 (SPS) waarin werd voorgesteld om te komen tot het instellen van een Constitutioneel Hof. Centraal staat de vraag of het instellen van een dergelijk Hof tot een betere rechtsbescherming voor de burger leidt en een oplossing biedt voor de geconstateerde lacune in de rechtsbescherming (hoofdstuk 1). Hiervoor heb ik als eerste de betreffende voorstellen van de SPS in kaart gebracht en van een toelichting voorzien (hoofdstuk 2). Vervolgens is aan de hand van twee specifieke (grond)rechten het huidige grondwettelijke stelsel (inhoud, beperkingen en toetsingskader) en de toetsing in de praktijk, dit aan de hand van jurisprudentie en wetgeving, nader geanalyseerd. Ook is het instellen van een Constitutioneel Hof in de huidige constellatie van onze grondrechten onderzocht en heb ik enkele tussenconclusies geformuleerd (hoofdstuk 3). Ter completering van het onderzoek zijn ook een tweetal alternatieve oplossingen voor een Constitutioneel Hof beschreven (hoofdstuk 4). Tenslotte volgen de eindconclusies en aanbevelingen (hoofdstuk 5).

Date of Award12 Sep 2019
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department Constitutional and Administrative law and legal Theory
SupervisorCarla Zoethout (Supervisor) & Jasper Doomen (Examinator)

Keywords

  • Staatscommissie Parlementair Stelsel 2018
  • constitutioneel hof
  • toetsingsverbod
  • constitutionele toetsing

Cite this

‘OP WEG NAAR EEN CONSTITUTIONEEL HOF?’: EEN ONDERZOEK NAAR NUT EN NOODZAAK VAN HET INSTELLEN VAN EEN CONSTITUTIONEEL HOF ZOALS VOORGESTELD DOOR DE STAATSCOMMISSIE PARLEMENTAIR STELSEL 2018.
Kersten, C. (Author). 12 Sep 2019

Student thesis: Master's Thesis