OPINIE 19 & ART. 35 CISG
: Hoe past de Nederlandse rechter CISG-AC Opinie 19 toe bij conformiteitskwesties?

Translated title of the thesis: Opinion 19 & article 35 CISG : How Dutch judges administer CISG-AC Opinion 19 in conformity-issues
  • P.B. de Vroomen

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Art. 35 CISG verplicht de verkoper van een roerende zaak aan een buitenlandse zakelijke koper, om de zaak conform de overeenkomst te leveren. Sinds 1992 neemt Nederland deel aan het CISG, waardoor het CISG, wanneer deze van toepassing is, in de plaats komt van het Nederlandse recht. Nederlands recht geldt dan enkel voor onderwerpen die niet door het CISG worden geregeld. Nederlandse rechters zijn zich hiervan bewust, maar uit onderzoek blijkt dat zij nog wel eens de fout in gaan bij dwaling en bewijslastverdeling.
Omdat het CISG uniform moet worden geïnterpreteerd, publiceert het CISG-AC opiniestukken ten behoeve daarvan. Opinie 19 ziet op de vraag welke rol standaarden spelen bij conformiteit en zet dit uitvoerig uiteen. Daarbij draagt het de rechter op om een zorgvuldige belangenafweging te maken.
Uit onderzoek blijkt dat Opinie 19 tot op heden niet is toegepast door de rechter, terwijl eveneens blijkt dat de overwegingen van de rechter soms in strijd met Opinie 19 zijn. In het oog springt de onterechte overweging van de Hoge Raad dat een bijzonder gebruik als in art. 35 lid 2 sub b CISG stilzwijgend overeengekomen kan worden. Die overweging is niet alleen in strijd met Opinie 19, maar ook met de werking van art. 35 CISG zelf.
Date of Award4 Nov 2022
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department of Private Law

Keywords

  • (non)-conformiteit
  • Art. 35 Weens Koopverdrag
  • Art. 7:17 BW
  • Standaarden
  • Opinie 19
  • Jurisprudentie-onderzoek

Master's Degree

  • Master Rechtsgeleerdheid

Cite this

'