Optimaliseren van Spaced Retrieval Practice door het Inzetten van een Geautomatiseerd Adaptief Testschema.

Translated title of the thesis: Optimising Spaced Retrieval Practice Using an Automated Adaptive Testing Schedule
  • Wouters Buelens

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Studenten in het hoger onderwijs die deelnemen aan cursussen in een online studiecontext zijn sterk op zichzelf aangewezen wat de keuze van hun leerstrategieën betreft. Doorgaans hanteren zij studiemethodes waarvan aangetoond is dat ze weinig effectief zijn of zetten zij leerstrategieën die een positief effect kunnen hebben op hun leren niet optimaal in. Het is dan ook aangewezen dat online cursussen zo ontwikkeld worden dat ze studenten aanzetten tot het toepassen van effectieve leerstrategieën op een zodanige wijze dat de leerwinst gemaximaliseerd wordt.
In het huidige onderzoek werd een experiment opgezet waaraan 108 participanten uit de premaster Onderwijswetenschappen aan de Open Universiteit Nederland deelnamen. Deze studenten brengen een aanzienlijk gedeelte van hun studietijd door in afstandsonderwijs en maken daarbij gebruik van een online leeromgeving. Het doel van de studie was om na te gaan wat het effect is van een adaptief geautomatiseerd testschema op de toetsresultaten van de studenten. Door de ingebouwde tool werd het studiegedrag van de deelnemers gemanipuleerd in een within-subjects design. In drie studietaken werden dezelfde participanten respectievelijk aangezet tot het gespreid tussentijds toetsen van zichzelf, zichzelf toetsen op één enkel moment of hun studiemethode werd niet gemanipuleerd voorafgaand aan een eindtoets. Door deze manipulatie kon worden nagegaan wat het effect was op de resultaten op de eindtoets van het al dan niet inzetten van twee leerstrategieën waarvan de effectiviteit in laboratoriumcontexten veelvuldig werd aangetoond, namelijk retrieval practice en spaced practice. Retrieval practice houdt in dat studenten het actief ophalen van informatie door het testen van zichzelf inzetten als middel om te leren. Indien studenten hun leermomenten spreiden in de tijd, spreken we van spaced practice. De centrale vraag van de studie luidde of het inzetten van een geautomatiseerde tool die studenten aanzette tot het volgens een vooropgestelde optimale spreiding inzetten van spaced retrieval practice leidde tot een grotere leerwinst.
Uit de resultaten van het onderzoek bleek dat studenten significant beter scoorden op een eindtoets indien zij tussentijdse zelftesten kregen aangeboden in de online leeromgeving. Het effect van de vooropgestelde optimale spreiding van de zelftesten kwam niet tot uiting in de scores op de eindtoetsen. Wel werd vastgesteld dat de forgetting rate van participanten in de conditie waarbij slechts op één enkel moment zelftesten werden gemaakt, significant hoger lag dan wanneer gespreid tussentijds getoetst werd. De resultaten van de huidige studie wijzen erop dat het inzetten van een geautomatiseerde functionaliteit die studenten in een online leeromgeving aanzet tot spaced retrieval practice een positief effect kan hebben op hun leren.
Date of Award4 Jul 2020
Original languageDutch
SupervisorGino Camp (Supervisor)

Keywords

  • spaced practice
  • retrieval practice
  • spaced retrieval practice
  • effectieve leerstrategieën
  • adaptief online testen
  • spacing effect
  • testing effect

Master's Degree

  • Master Onderwijswetenschappen

Cite this

'