Organisatieresilience meetschalen: zijn ze geschikt voor organisaties met betrekking tot ERP-implementaties?

Translated title of the thesis: Organisational resilience scales: are they suitable for organisations with regard to ERP implementations?
  • N.J.(Niek) Poortman

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Het implementatieproces van een ERP-systeem is een complexe aangelegenheid, waarbij het proces wordt geteisterd door onverwachte situaties. De weerbaarheid van een organisatie, de organisatie-resilience, is van invloed op een succesvolle anticipatie op dergelijke situaties. Maar hoe meet je de organisatie-resilience specifiek voor een ERP-implementatie? Bij een organisatie in de gezondheidszorg is onderzocht of een algemeen meetinstrument geschikt is om de organisatie-resilience te meten voor een ERP-implementatie. Door middel van interviews is achterhaald welke onverwachte situaties voorkwamen en hoe de organisatie hiermee is omgegaan. Met behulp van een survey zijn de indicatoren van een algemeen organisatie-resilience meetinstrument, de BRT-13B, gemeten. Vanuit de analyseresultaten is geconstateerd dat uitkomsten, uit de interviews enerzijds en uit de survey anderzijds, op negen van de dertien indicatoren verband tonen. Op basis van deze bevindingen kan worden geconcludeerd dat een groot deel van de indicatoren van een algemeen meetinstrument geschikt zijn om de organisatie-resilience te meten bij een ERP-implementatie. Daarnaast is geconcludeerd dat het algemeen meetinstrument indicatoren mist op het gebied van veranderbereidheid. Dit kan worden ondervangen door naast de BRT-13B, ook gebruik te maken van de 'Resistance to Change'-meetschaal.
Date of Award25 Jan 2020
Original languageDutch
SupervisorGuy Janssens (Examiner) & Rob Kusters (Co-assessor)

Keywords

  • ERP-implementatie
  • EPD-implementatie
  • Organisatie-resilience indicatoren
  • Organisatie-resilience meetinstrument
  • BRT-13B
  • Resistance to Change

Master's Degree

  • Master Business Process management & IT (BPMIT)

Cite this

'