Over de (dis)harmonie tussen het resocialisatiebeginsel en het stelsel van promoveren-degraderen

Translated title of the thesis: About the (dis)harmony between the rehabilitation principle and the system of promotion-demotion.
  • Anoniem

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

De onderzoeksvraag die in deze scriptie centraal stond, luidt: In hoeverre leidt de wijze waarop de Wet straffen en beschermen vormgeeft aan het stelsel van promoveren-degraderen, vanuit nationaal-historisch en internationaal perspectief, tot een inbreuk op het resocialisatiebeginsel? Het antwoord wat hierop gegeven wordt is dat deze vormgeving vanuit nationaal-historisch perspectief geen spanning oplevert met het resocialisatiebeginsel, maar wel met regel 87 Mandela Rules. Daarnaast levert het strijd op met regel 107.2 European Prison Rules, Recommendation 03/22 van het comité van Ministers van de Raad van Europa en regel 92, eerste lid, Mandela Rules. Dit wegens het gebrek aan detentiefasering in het basisprogramma en vanwege het feit dat daarin niet (altijd) alle voor de resocialisatie van de gedetineerde passende middelen ingezet worden. Er worden volgens twee aanbevelingen gedaan ten einde deze inbreuken op het internationale resocialisatiebeginsel te herstellen. Ook wordt er een derde aanbeveling gedaan ten einde het stelsel van promoveren-degraderen beter te laten functioneren.
Date of Award3 Mar 2023
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department of Public Law

Keywords

  • promoveren
  • degraderen
  • resocialisatiebeginsel
  • Mandela
  • prison
  • beschermen

Master's Degree

  • Master Rechtsgeleerdheid

Cite this

'