Pabostudenten in Teacher Learning Groups:
: De Vormgeving van Studentfacilitering en het Effect hiervan op de Studiemotivatie.

Translated title of the thesis: Student Teachers in Teacher Learning Groups.: The Design of Student Facilitation and its Effect on Study Motivation.
  • Meike Joosten

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Gemotiveerde studenten die bij hun studie betrokken zijn, hebben een hogere kans op studiesucces. Een Teacher Learning Group (TLG) wordt gezien als een veelbelovende onderwijssetting omdat het de studiemotivatie van studenten kan verhogen. Succesvolle deelname van studenten aan TLG’s is echter geen vanzelfsprekendheid. Zowel de diversiteit in samenstelling van TLG’s als het belang van een professionele ontwikkeling van alle deelnemers vragen namelijk om passende studentfacilitering. Middels een mixed-methods pre-test post-test design werd op een Nederlandse pabo onderzocht hoe studentfacilitering middels de ontwerpprincipes ‘Ontwerpgerichtheid’ (het opstellen en monitoren van gezamenlijk doelen, het bijbehorende leerproces en de opbrengsten) en ‘Gelijkwaardigheid’ (elke deelnemer ziet zichzelf als lerende) vorm kreeg binnen TLG’s en welk effect deze ontwerpprincipes hadden op de studiemotivatie van pabostudenten (n=76). De resultaten tonen dat ‘Ontwerpgerichtheid’ vorm kreeg middels de thema’s: ‘Doelgericht werken’, ‘Werken in groepen’, ‘Reflecteren’ en ‘Het geven van (peer)feedback’. ‘Gelijkwaardigheid’ kreeg vorm middels de thema’s: ‘Gedeelde verantwoordelijkheid’, ‘Actieve participatie’, ‘Keuzevrijheid’ en ‘Veilige sfeer’. Als gevolg van de interventie is de ervaren competentie van pabostudenten significant verbeterd. Studentfacilitering had tevens een positieve invloed op de ervaren verbondenheid en autonomie van pabostudenten, echter was deze invloed niet significant. Uit onderhavige studie vloeien de volgende implicaties voort ter optimalisering van toekomstige TLG’s: (1) Maak vanaf de oriëntatiefase doelen inzichtelijk; (2) Organiseer regelmatig momenten van (peer)feedback; (3) Reflecteer zowel op de opbrengsten als op de onderliggende, collectieve leerprocessen; (4) Ondersteun de zelfregulatie van studenten tijdens onlinebijeenkomsten; (5) Vergroot social presence tijdens onlinebijeenkomsten.
Date of Award15 Dec 2022
Original languageDutch
SupervisorEmmy Vrieling - Teunter (Supervisor)

Keywords

  • pabostudenten
  • Teacher Learning Group
  • faciliteren
  • ontwerpprincipes
  • motivatie

Master's Degree

  • Master Onderwijswetenschappen

Cite this

'