Paracommercialisme: Wanneer is mededinging oneerlijk?

 • Marco van Duijn

  Student thesis: Master's Thesis

  Abstract

  De Drank- en horecawet is sinds 1991 een instrument dat kan worden ingezet tegen zogenoemde 'ongewenste' of 'oneerlijke' mededinging. Eerst gebeurde dit aan de hand van aan de vergunning te verbinden voorschriften of beperkingen. Vanaf 1 januari 2013 zijn gemeenteraden verplicht een horecaverordening vast te stellen waarin 'oneerlijke mededinging' wordt voorkomen. Deze scriptie onderzoekt aan de hand van de parlementaire geschiedenis, jurisprudentie en mededingingsrechtelijke argumenten hoe kan worden vastgesteld of de mededinging tussen paracommerciƫle instellingen en commerciƫle horecabedrijven eerlijk is en wanneer niet.
  Date of Award13 May 2013
  Original languageDutch

  Master's Degree

  • Master Rechtsgeleerdheid

  Cite this

  '