Passende Motivatie bij Passend Onderwijs Een onderzoek naar motivatie voor professionalisering en scholing in passend onderwijs.

Translated title of the thesis: Appropriate Motivation for Inclusive Education A study of the motivation for the development and training for inclusive education.
 • Roland Mook

  Student thesis: Master's Thesis

  Abstract

  Om het onderwijs in Nederland voor iedereen toegankelijk te maken is er per 1 augustus 2014 een zorgplicht voor alle leerplichtige leerlingen. Dit betekent dat scholen passend onderwijs moeten bieden aan een grote diversiteit van kinderen. De scholen zitten nu midden in het bieden van passend onderwijs, toch zijn er zorgen over de werking en uitvoering hiervan. Duidelijk is in ieder geval dat de leerkrachten op de werkvloer het lastig hebben met de verschillende problematieken en aanpakken van leerlingen in ook nog te volle klassen.
  Leerkrachten geven aan te weinig kennis te hebben van gedrags- en leerproblemen om alle leerlingen goed onderwijs te kunnen bieden. Wat we nog niet weten is of er voldoende motivatie is bij leerkrachten om geschoold te worden in de ontbrekende kennis, en of er een kloof is tussen verwachte en werkelijke scholing van leerkrachten. Dit wordt onderzocht door middel van het afnemen van een Survey die gericht is op de kennis, scholing en motivatie van de leerkrachten. Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in de kennis van leerkrachten rondom gedrags- en leerproblemen, in hoeverre leerkrachten gemotiveerd zijn om zich te laten scholen en wat hierbij de rol van de leidinggevende is.
  Uit dit verkennend correlationeel onderzoek met 102 respondenten blijkt dat leerkrachten in sterke mate gemotiveerd zijn om zich te professionaliseren in gedrags- en leerproblemen. Deze motivatie komt vooral vanuit geïdentificeerde motivatie waarbij leerkrachten aangeven dat zij het belangrijk en zinvol vinden om zich te professionaliseren, ook komt er uit het onderzoek dat leerkrachten intrinsiek gemotiveerd zijn om dit te doen. Uit de resultaten blijkt dat leerkrachten te weinig kennis hebben van de verschillende gedrags- en leerproblemen. De leerkrachten geven aan dat zij meer geschoold willen worden in gedrags- en leerproblemen. Daarnaast is de werkelijke scholing en begeleiding laag, er is dus een verschil tussen de gewenste en de werkelijke scholing. De invloed van de leidinggevende op kennis, motivatie en gewenste scholing is beperkt in dit onderzoek, er is enkel een verband gevonden tussen de rol van de leidinggevende en de werkelijke scholing.
  Date of Award10 Jan 2020
  Original languageDutch
  SupervisorSteven Verjans (Supervisor)

  Keywords

  • passende motivatie
  • passend onderwijs
  • professionalisering
  • scholing

  Master's Degree

  • Master Onderwijswetenschappen

  Cite this

  '