Persoonlijke Vuistregels van Docenten Tijdens het Ontwerpen van Design Based Education Ateliers.

Translated title of the thesis: Teachers’ Personal Rules of Thumb While Designing Design Based Education Studios .
  • Marjanne Van Gameren

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

In het hoger beroepsonderwijs vinden innovaties plaats van docentgericht naar studentgericht onderwijs en naar hybride leeromgevingen, waarin de grens tussen onderwijs en werkveld vervaagt. Ontwerpen van innovatieve leeromgevingen is complex. Dit wordt herkend op NHL Stenden Hogeschool, waar in het kader van Design Based Education (DBE) docenten ontwerponderwijs in ateliers ontwerpen. De aanleiding voor dit onderzoek was dat docenten behoefte hebben aan ondersteuning bij het ontwerpen van ateliers. De veronderstelling was dat vuistregels van ervaren ontwerpers van ontwerponderwijs inzicht kunnen geven in de praktijkkennis die ontwerpers nodig hebben voor het ontwerpen van ateliers. Vuistregels, als afgeleide van de praktijkkennis van de docent, zijn ideeën over kenmerken die ontwerponderwijs moet hebben om bepaalde leeruitkomsten bij studenten te bereiken. Aan deze meervoudige casestudie hebben zes docenten van NHL Stenden Hogeschool uit kunst- en ontwerpdisciplines deelgenomen. Tijdens de interviews maakten zij hardop denkend een ontwerp voor een atelier voor hun eigen lespraktijk. Door middel van within- en cross-casus-analyses is inzicht verkregen in hun persoonlijke vuistregels en patronen daarin. In de vuistregels van de docenten blijken leertheorieën herkenbaar te zijn. De docenten en hun vuistregels kunnen gepositioneerd worden op een dimensie van cognitivisme naar sociaal-constructivisme. De meeste docenten in dit onderzoek blijken overwegend sociaal-constructivistische vuistregels te hanteren. Deze vuistregels sluiten aan bij de strategische ontwerpoverwegingen bij DBE-ateliers, die eveneens gebaseerd zijn op het sociaal-constructivisme. Typerend voor sociaal-constructivistische vuistregels is centraal stellen van eigenaarschap van studenten voor hun eigen leerproces en van samenwerking tussen verschillende actoren in een authentieke context.
Date of Award6 Oct 2022
Original languageDutch
SupervisorMigchiel van Diggelen (Supervisor)

Keywords

  • Design Based Education
  • atelier
  • vuistregels

Cite this

'