Pesterijen op de werkvloer
: Geven de huidige wettelijke bepalingen de werkgever voldoende handvatten om pesterijen op de werkvloer zoveel mogelijk te beperken en tegen te gaan of is het ook nodig om pesterijen strafbaar te stellen? Een vergelijking met het Belgische recht.

 • E. van - Dres Schoonhoven

  Student thesis: Master's Thesis

  Abstract

  Pesten op de werkvloer blijkt een hardnekkig probleem voor zowel werknemer als werkgever. Pesten is een psychosociaal arbeidsrisico en vormt een gevaar voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid van de werknemer. Biedt de Arbowet wel genoeg mogelijkheden om pesten te voorkomen en tegen te gaan en is het bestuursrechtelijk handhavingsinstrument van de Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wel effectief genoeg? Om dit te kunnen onderzoeken wordt in deze scriptie een rechtsvergelijking gemaakt met het Belgische recht. De Belgische wetgever heeft namelijk een ‘antipestwet’ ontwikkeld en overtreding ervan wordt strafrechtelijk gesanctioneerd. In deze scriptie is onderzoek gedaan naar de artikelen uit de Arbowet en het Arbobesluit met betrekking tot pesterijen op de werkvloer. Geconstateerd kan worden dat de werkgever niet voldoende handvatten heeft om pesterijen te beperken en tegen te gaan. Door een strafrechtelijk preventief wettelijk kader te creëren om pesterijen te voorkomen en tegen te gaan, kan geconstateerd worden dat het aantal klachten over pesten in België is gedaald. Het is daarom een optie om de strafrechtelijke component ook in Nederland toe te passen.
  Date of Award19 Jul 2017
  Original languageDutch
  SupervisorHelma Severeyns - Wijenbergh (Supervisor) & Jacobus Rinkes (Examiner)

  Master's Degree

  • Master Rechtsgeleerdheid

  Cite this

  '