Platformarbeid en de arbeidsrechtelijke consequenties
: Hoe kan de relatie tussen het platform en de platformwerker juridisch gekwalificeerd worden in Nederland en hoe kunnen platformwerkers aanspraak maken op arbeidsrechtelijke bescherming?

Translated title of the thesis: Platform labour and the labour law consequences: How can the relationship between the platform and the platform worker legally qualified in The Netherlands and may platform workers claim labour law protection?
  • M. van Herwijnen

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

In Nederland wordt een platformwerker als werknemer of zelfstandige aangemerkt. In veel gevallen sluiten de platforms een overeenkomst van opdracht met de platformwerkers, maar vertoont de arbeidsrelatie kenmerken van een arbeidsovereenkomst. Platformarbeid heeft geleid tot hevige discussies in de literatuur, rechtspraak en politiek. Onderdeel van de discussie is hoe de arbeidsrelatie tussen het platform en de platformwerker juridisch gekwalificeerd dient te worden. Tot op heden is hier niet eenduidig over geoordeeld. Daarom staat in deze scriptie de vraag centraal hoe de relatie tussen platforms en platformwerkers juridisch gekwalificeerd dient te worden en of platformwerkers aanspraak kunnen maken op arbeidsrechtelijke bescherming. In het Verenigd Koninkrijk kent men naast de werknemer (employee) en de zelfstandige (independent contractor), de arbeider (worker). Platformwerkers worden in het Verenigd Koninkrijk veelal als workers aangemerkt en hebben recht op een minimumbescherming op het gebied van veiligheid, werktijd en loon. In deze scriptie wordt ook nagegaan of een soortgelijke tussencategorie in Nederland kan zorgen voor een oplossing.
Date of Award22 Oct 2020
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department of Private Law
SupervisorHelma Severeyns - Wijenbergh (Supervisor) & Ton Lamers (Examiner)

Keywords

  • platformarbeid
  • arbeidsovereenkomst
  • overeenkomst van opdracht
  • platform
  • platformwerk(er)
  • worker

Master's Degree

  • Master Rechtsgeleerdheid

Cite this

'