Platformarbeid en de kwalificatie van de arbeidsrelatie in het licht van de conceptrichtlijn COM(2021)762.

Translated title of the thesis: Platformwork and the appreciation of the employment relationship in comparison with draft directive COM(2021)762.
  • J.M. van Schaik

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Platformarbeid is een relatief nieuw fenomeen. Hierbij worden ZZP-ers ingezet die op basis van feiten en omstandigheden niet zelden als werknemer aan te merken zijn. In Nederland geldt dat deze arbeidsrelaties beoordeeld worden op basis van de reguliere criteria voor de kwalificatie van de arbeidsrelatie uit het BW. De invulling van deze criteria is in beweging, enerzijds vanuit jurisprudentie en anderzijds vanuit plannen voor nieuwe wetgeving. Specifiek over platformarbeid zijn er inmiddels 3 uitspraken van de Hoge Raad, waarin in twee zaken (Deliveroo en Uber) werd geoordeeld dat de platformwerkers geen ZZP-er was, maar werknemer en 1w zaak (Helpling) waarin de platformwerker geen ZZP-er was, maar uitzendkracht. In de EU wordt momenteel gewerkt aan een richtlijn voor de verbetering van de arbeidsvoorwaarden bij platformwerk. Deze richtlijn is nog niet in werking getreden. Het doel van de richtlijn is om aan de hand van criteria vast te kunnen stellen of een dienstverband tussen de platformwerker en het platform moet worden aangenomen. Dit zou de positie van de platformwerker moeten verbeteren. De criteria die bepalen of er sprake is van een dienstverband zijn gedurende het wetgevingsproces uitgebreid ten opzichte van het initiƫle voorstel voor de conceptrichtlijn. Deze scriptie tracht antwoord te geven op de vraag hoe de Nederlandse situatie zich verhoudt tot de nieuwe conceptrichtlijn.
Date of Award26 May 2023
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department of Private Law

Keywords

  • platformarbeid
  • Deliveroo
  • Uber
  • ZZP
  • platformwerk
  • dienstverband
  • Conceptrichtlijn COM(2021)762

Master's Degree

  • Master Rechtsgeleerdheid

Cite this

'