Portfoliobenadering voor big data en business analytics projecten

Translated title of the thesis: Portfolio approach for big data and business analytics projects
  • P Dekker

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

De potentie van grote hoeveelheden data is enorm voor organisaties en de verwachting is dat dit alleen maar zal toenemen. Het uitvoeren van big data en business analytics projecten helpt organisaties om uit al deze data kennis en nieuwe inzichten te halen. Het probleem is dat veel projecten niet succesvol zijn en dat veelbelovende initiatieven niet tot uitvoer komen. Dit onderzoek biedt een aanpak voor het uitvoeren van Project Management (PM) en Project Portfolio Management (PPM) om de meest kansrijke projecten te selecteren en om deze succesvol uit te voeren. Op basis van literatuuronderzoek en empirisch onderzoek (waarbij informatie is verzameld bij organisaties middels interviews en verstrekte documentatie) zijn een beschrijvend raamwerk en een codeboek opgesteld. Dit onderzoek levert een bijdrage aan de literatuur doordat het beschrijvend raamwerk aansluit op de praktijk en kan worden gebruikt voor het succesvol uitvoeren van PM en PPM voor big data en business analytics projecten. Aanbevolen wordt om het raamwerk te toetsen in de praktijk, het onderzoek uit te voeren in andere branches, een model op te stellen om de projecten te kunnen kwantificeren en te onderzoeken hoe organisaties zich kunnen voorbereiden op veranderingen door big data en business analytics projecten.
Date of Award3 Jul 2022
Original languageDutch
SupervisorRemko Helms (Examiner) & Jeroen Baijens (Co-assessor)

Keywords

  • Big data projecten
  • business analytics projecten
  • Project Management
  • Project Portfolio Management
  • Innovatie Project Portfolio Management
  • projectportfolio criteria

Master's Degree

  • Master Business Process management & IT (BPMIT)

Cite this

'