Potpourr-i Een onderzoek naar de cumulatiegrond van artikel 7:669 lid 3 onder i BW

Translated title of the thesis: Potpourr-i An investigation into the cumulation ground of Article 7:669 paragraph 3 under i of the Dutch Civil Code
  • A.J. Kievit

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Dit onderzoek richt zich op het vraagstuk op welke wijze de rechter de toepassing van de cumulatiegrond (artikel 7:669 lid 3 sub i BW) in de jurisprudentie vormgegeven heeft. Gebleken is dat de werkgever moet onderbouwen waarom de aangevoerde gronden tezamen leiden tot een voldragen i-grond. Indien er geen zelfstandige onderbouwing van de cumulatiegrond is dan zal de rechter het ontbindingsverzoek afwijzen. Daarnaast blijkt dat er sprake dient te zijn van een ‘bijna voldragen’ ontslaggrond. Hierover bestaat vooralsnog geen consensus. Als laatste zij opgemerkt dat uit de jurisprudentie blijkt dat de rechter de cumulatiegrond ambtshalve toepast c.q. aanvult. Tevens is onderzocht of de doelstellingen van de cumulatiegrond behaald zijn. Gebleken is dat de cumulatiegrond het gat tussen de arbeidspraktijk, de wensen van de werkgever en de rechtszekerheid van de werknemer, vooralsnog niet dicht. De grote gemene deler is dat tot op heden de cumulatiegrond vooralsnog niet heeft geleid tot een revolutionaire verandering, waarmee de problematiek van de dynamische arbeidsmarkt, of de discrepantie tussen de gesloten (rigide) ontslaggronden en de dynamische arbeidsmarkt, opgelost is.
Date of Award17 Nov 2022
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department of Private Law

Keywords

  • cumulatiegrond
  • Wab
  • ontslaggronden
  • voldragen
  • arbeidsrecht
  • Wwz

Master's Degree

  • Master Rechtsgeleerdheid

Cite this

'