Practicing Agile from home? Using Enterprise Social Media as an alternative for face-to-face communication

Translated title of the thesis: Practicing Agile from home? Using Enterprise Social Media as an alternative for face-to-face communication
  • J. Menning

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

IT bedrijven passen Agile Werkmethoden wanneer zij software ontwikkelen. Communicatie vindt daarbij bij voorkeur face-to-face plaats. Toch bieden ook deze organisaties mogelijkheden tot Telewerken. Het Telewerken is de laatste jaren geëvolueerd, is daarom de voorkeur voor face-to-face afstemming nog wel relevant? Met Enterprise Social Media (ESM) beschikken organisaties over ongekende mogelijkheden tot collaboratie. Een Casestudy is uitgevoerd binnen een IT bedrijf van de Rijksoverheid. Leden van verschillende Agile Teams zijn bevraagd over de wijze hoe zij Enterprise Social Media inzetten wanneer zij Telewerken.
Een medewerker van een Agile Team is of zelfstandig aan het werk of stemt in teamverband (of andere dwarsdoorsnedes) af over opdrachten, planningen of oplossingen. Twee verschillende werkvormen die ieder hun eigen eisen stellen aan de medewerker. Zo is het zelfstandig werken het meest gebaat bij rust en ongestoord werken, het werken in teamverband vraagt om laagdrempelige communicatie en flexibele beschikbaarheid. ESM zijn in staat om beide werelden te verenigen waardoor Agile Teams beide typen werkzaamheden efficiënt kunnen uitvoeren. ESM zijn echter niet in staat het face-to-face afstemmen volledig te vervangen. Communicatie wordt minder spontaan en formeler en het bespreken van complexe vraagstukken vraagt meer van participanten dan wanneer zij face-to-face samenwerken.
Date of Award8 Feb 2021
Original languageDutch
SupervisorMontse Prats López (Examiner) & Vanessa Dirksen (Co-assessor)

Keywords

  • Agile Methods
  • Telework
  • Enterprise Social Media,
  • face-to-face communication

Master's Degree

  • Master Business Process management & IT (BPMIT)

Cite this

'