Premieplicht rijnvarenden

Translated title of the thesis: Social security of Rhine boatmen
 • A.R. Bronnewasser-de Roo

  Student thesis: Master's Thesis

  Abstract

  Onderzoek of gezien de juridische ontwikkelingen van de documenten Rijncertificaat en Rijnvaartverklaring het belang voor afzonderlijke toepasselijke regelgeving omtrent de sociale zekerheid voor Rijnvarenden nog te verdedigen is op basis van deze documenten. Uit rechtshistorisch onderzoek blijkt dat de documenten door europeanisering niet langer meer een band met de Rijnvaart vertegenwoordigen. Uit de jurisprudentie blijkt overeenkomstig de redactie van de uitzonderingsovereenkomst Rijnvarenden onverminderd wordt vastgehouden aan het Rijncertificaat voor de vraag of er sprake is van een Rijnvarende. De op de Rijnvaartverklaring vermelde exploitant is de onderneming die het schip exploiteert. De vestigingsplaats van deze onderneming is nog steeds het uitgangspunt om vast te stellen in welk land de Rijnvarende voor de sociale zekerheidswetgeving verzekerd is.
  Voor de de uitzonderingsovereenkomst zijn de documenten Rijncertificaat en Rijnvaartverklaring nog steeds van groot belang terwijl uit rechtshistorisch onderzoek blijkt dat er geen reële band meer met de Rijnvaart is. De grondslagen om deze documenten te verkrijgen zijn geheel geharmoniseerd met het Europese recht. De praktische en juridische waarde is niet meer exclusief voor de Rijnvaart. Daarom zou de stap naar één Europees stelsel van toewijzingsregels voor de internationale binnenvaart voor de hand liggen.
  Date of Award29 Jul 2020
  Original languageDutch

  Keywords

  • belastingrecht
  • sociale zekerheidsrecht
  • Rijnvarenden
  • Rijnvaart
  • premieplicht
  • grensoverschrijdende arbeid

  Master's Degree

  • Master Rechtsgeleerdheid

  Cite this

  '