Principes, best practice bepalingen en het ‘pas toe of leg uit’-beginsel in de Code Corporate Governance. Nederland vergeleken met het Verenigd Koninkrijk en Duitsland.

  • D. Kötte

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

(Financiële) schandalen hebben aanleiding gegeven tot het ontwikkelen van codes voor corporate governance, welke als doel hebben beginselen vast te stellen voor deugdelijk ondernemingsbestuur bij beursgenoteerde ondernemingen in Europa op basis van transparantie, verantwoordingsplicht en een langetermijnperspectief. De Codes worden op nationaal niveau vastgesteld en bevatten principes en best practice bepalingen die de verhouding reguleren tussen het bestuur, de raad van commissarissen en de algemene vergadering/aandeelhouders. De Nederlandse Code verschuift door gedetailleerdheid en jurisprudentie van ‘soft’ naar ‘hard law’, waardoor voordelen als flexibiliteit dreigen te verdwijnen.

Teneinde te onderzoeken of er verbeteringen met betrekking tot de Nederlandse Code mogelijk zijn, wordt hij vergeleken met de Britse en de Duitse Code. Hiervoor is de volgende probleemstelling opgesteld: Wat is de wijze waarop de principes en best practice bepalingen van de Code Corporate Governance in Nederland rechtskracht en gestalte hebben gekregen en wat valt er te verbeteren?

De Nederlandse Code is, hoewel geen recht in de zin van artikel 79 RO, wel wettelijk verankerd en is een bron van rechtsregels. Mogelijke verbeteringen zijn onder andere controle door een Instituut met sanctiebevoegdheid, meer ondersteuning door stewardship codes en guidance en minder gedetailleerdheid.


Date of Award3 Dec 2019
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department Private law
SupervisorDonald Hellegers (Supervisor) & Jacobus Rinkes (Examinator)

Keywords

  • best practice
  • pas toe of leg uit
  • comply or explain
  • Code Corporate Governance
  • UK Corporate Governance Code
  • Deutsche Corporate Governance Kodex

Cite this

Principes, best practice bepalingen en het ‘pas toe of leg uit’-beginsel in de Code Corporate Governance. Nederland vergeleken met het Verenigd Koninkrijk en Duitsland.
Kötte, D. (Author). 3 Dec 2019

Student thesis: Master's Thesis