Proceswerkblad, Modeltekst en Procesblad-Plus.
: Ondersteuning bij het Schrijven van een Natuurkundig Verslag.

Translated title of the thesis: Process Worksheet, Model Text and Process Sheet-Plus.: Support in Writing a Physics Report.
  • Peter Paul Van der Ven

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Leerlingen in het voortgezet onderwijs schrijven niet op het juiste niveau, inclusief het vak natuurkunde. Dit vormt een probleem, aangezien het hun succes in het (vervolg)onderwijs kan belemmeren. Een mogelijke oplossing is het gebruik van lesmaterialen die cognitieve en zelfregulerende ondersteuning bieden, en self-efficacy versterken. Schrijven is namelijk een cognitief belastende taak waarbij zelfregulatie, het sturen van het leerproces richting een doel, en self-efficacy, het vertrouwen in de eigen capaciteiten, een belangrijke rol spelen. Uit de literatuur blijkt dat een proceswerkblad, modelteksten en een combinatie hiervan deze ondersteuning kunnen bieden. Een proceswerkblad leidt deelnemers door de deelfasen van het verslag; een modeltekst is een uitgewerkt en geannoteerd leerlingverslag; een procesblad-plus is een proceswerkblad aangevuld met stukjes modeltekst. In een mixed method onderzoek werd het effect van deze benaderingen op schrijfprestatie, zelfregulatie en self-efficacy bij het schrijven van een natuurkundig verslag onderzocht. Dit werd gedaan door kwantitatieve resultaten te verkrijgen onder 61 havo 3-leerlingen in vier groepen met een quasi-experimenteel pre-post controlegroep design. Hoewel de gemiddelde schrijfprestaties van de groepen niet significant verschilden, was er een marginale toename van zelfregulatie in de controlegroep en de groepen met het proceswerkblad en modelteksten. Alleen de groep met modelteksten vertoonde een significante toename in self-efficacy. Tekstanalyses toonden dat het gebruik van modelteksten en het procesblad-plus bijdraagt aan natuurkundig redeneren. Deelnemers die ze gebruikten vertoonden vergelijkbaar redeneervermogen als de modellen. Aanvullend onderzoek met een representatieve steekproef en aanvullende onderzoeksmethoden wordt aanbevolen. Het implementeren van modelteksten in een onderwijsprogramma wordt aanbevolen voor de onderwijspraktijk.
Date of Award6 Jul 2023
Original languageDutch
SupervisorOlga Firssova (Supervisor)

Keywords

  • modeltekst
  • proceswerkblad
  • natuurkundig redeneren
  • zelfregulatie
  • self-efficacy

Master's Degree

  • Master Onderwijswetenschappen

Cite this

'