Professionele ontwikkeling van Pabostudenten in professionele lerarengroepen.
: De relatie tussen sociaal-cognitieve interactievaardigheden en sociale configuratie.

Translated title of the thesis: Professional development of primary student teachers in teacher learning groups.: The relationship between socio-cognitive interaction skills and social configuration.
  • Gertina Blanket

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Van competente leraren basisonderwijs wordt verwacht dat zij in staat zijn tot gezamenlijke kennisconstructie via sociale interacties met collega‚Äôs. Om tot gezamenlijke kennisconstructie te komen, zijn minimaal sociale interacties over de content en het proces (i.e., sociaal-cognitieve interacties) nodig. Het participeren van pabostudenten in Teacher Learning Groups (TLGs) - sociale configuraties waarbinnen pabostudenten zich samen met medestudenten, hun opleiders en leraren basisonderwijs buigen over oplossingen voor onderwijsvraagstukken - wordt gezien als een manier om de hiervoor benodigde sociaal-cognitieve interactievaardigheden al tijdens de studie te ontwikkelen. Het doel van dit onderzoek was om inzicht te verkrijgen in de ontwikkeling van de sociaal-cognitieve interactievaardigheden van pabostudenten in relatie tot de (dimensies van de) sociale configuratie (i.e., gedeelde groepsidentiteit en gelijkwaardige relaties, langetermijnori√ęntatie en -doelen, en praktijkintegratie), en om de ondersteunende factoren voor de ontwikkeling van deze vaardigheden te identificeren. Hiertoe werd een meervoudige casusstudie op vier pabo-opleidingen (n = 91) uitgevoerd door een combinatie van kwantitatieve en kwalitatieve dataverzameling. De data-analyse onthulde dat de studenten een verbetering in hun sociaal-cognitieve interactievaardigheden in relatie tot de sociale configuratie ervoeren. De bevindingen impliceren dat studenten aanvankelijk door een gevoel van kennisasymmetrie terughoudend zijn in hun bijdragen aan de sociaal-cognitieve interacties. Door binnen TLGs in te zetten op heldere en richtinggevende groepsdoelen, het bevorderen van wederzijdse afhankelijkheid en een gevoel van gezamenlijkheid, kan deze terughoudendheid worden omgebogen naar actieve bijdragen aan de sociaal-cognitieve interacties, waardoor studenten hun sociaal-cognitieve interactievaardigheden kunnen ontwikkelen. Activerende (digitale) werkvormen, zoals werken aan deelproblemen in subgroepjes, worden hierbij als ondersteunend ervaren.
Date of Award22 May 2023
Original languageDutch
SupervisorEmmy Vrieling - Teunter (Supervisor)

Keywords

  • Teacher Learning Groups
  • sociale configuraties
  • sociaal-cognitieve interactievaardighedensupportive factors
  • supportive factors

Master's Degree

  • Master Onderwijswetenschappen

Cite this

'