Programmeeromgevingen met Visuele of Tastbare Output; de Effecten op Computational Thinking

Translated title of the thesis: Programming Environments with Visual or Tangible Output; the Effects on Computational Thinking
 • Michelle Petrus

  Student thesis: Master's Thesis

  Abstract

  Het ontwikkelen van computational thinking skills stelt kinderen en jongeren in staat om op een andere manier te denken tijdens het oplossen van problemen. Men leert problemen te analyseren vanuit een ander perspectief. Eerder onderzoek heeft zich nog weinig gericht op het vergelijken van verschillende programmeeronderwijs-interventies binnen het primair onderwijs op de ontwikkeling van computational thinking skills. Het doel van deze studie was om inzicht te krijgen in de invloed van visuele of tastbare output van de programmeeromgeving op de ontwikkeling van computational thinking skills bij leerlingen in de leeftijd van 9 tot en met 13 jaar tijdens het leren programmeren. Het onderzoek is uitgevoerd onder 52 leerlingen van een school voor primair onderwijs. Deze 52 leerlingen werden at random toegewezen aan twee onderzoeksgroepen. Door middel van een kwantitatieve voor- en nameting is de ontwikkeling in beeld gebracht. De computational thinking skills werden gemeten door middel van de Computational Thinking test (Román-González, Pérez-González, & Jiménez-Fernández, 2015) en vijf rekenraadsels. Tevens werd, tijdens de laatste challenge, geobserveerd of er een verschil was in de mate van efficiënt oplossen van de deelchallenges en het oplossen binnen de gestelde tijd tussen de verschillende programmeeromgevingen. Om de verschillen op computational thinking skills tussen het werken met een programmeeromgeving met visuele of tastbare output te onderzoeken is er tijdens de interventie gewerkt met het computerprogramma Bomberbot (visuele output) en de meer tastbare Lego EV-3. De groep die heeft gewerkt met de programmeeromgeving met tastbare output heeft gemiddeld een, niet significant (p = .90), hogere score op de computational skills ten opzichte van de groep die heeft gewerkt met de programmeeromgeving met visuele output. De resultaten van het huidig onderzoek tonen aan dat er geen significant verschil is op de ontwikkeling van computational thinking skills na het werken met de programmeeromgeving met visuele of tastbare output. Deze resultaten zijn in tegenspraak met eerdere onderzoeken en de vooraf gestelde hypotheses. Dit kan worden verklaard door de relatief kleine onderzoeksgroep.
  Date of Award14 Oct 2019
  Original languageDutch
  SupervisorNardie Fanchamps (Supervisor) & Marcus Specht (Supervisor)

  Keywords

  • programmeren
  • computational thinking
  • debugging
  • probleemdecompositie
  • algoritmische vaardigheden
  • primair onderwijs

  Master's Degree

  • Master Onderwijswetenschappen

  Cite this

  '