Project Portfolio Management voor Business Analytics projecten

Translated title of the thesis: Project Portfolio Management for Business Analytics projects
  • Y Vollebregt

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Project Portfolio Management (PPM) wordt binnen organisaties gebruikt om de beperkte resources optimaal in te zetten door het kiezen van de projecten die: 1) maximale toegevoegde waarde leveren, 2) bijdragen aan balans in de project portfolio en 3) aansluiten bij de strategie van de organisatie. Business Analytics (BA) projecten maken doorgaans geen deel uit van project portfolio’s en dit heeft een negatief effect op het behalen van het gewenste concurrentievoordeel. Het is daarom de vraag hoe, in het kader van PPM, de performance van BA projecten binnen een project portfolio beoordeeld kan worden. Dit is onderzocht via literatuuronderzoek en een embedded multiple-case studie bij drie organisaties. Vanwege het gebruik van data blijken BA projecten complexe en vaak onzekere projecten. Voor PPM van deze projecten worden veel gebruikte PPM doelen nagestreefd. Hierbij worden de doelen die meer op de individuele projecten zijn gericht explicieter nagestreefd dan de doelen die op de optimale set zijn gericht. Gezien de voorkeur voor de agile way of working bij BA projecten, is het zinvol om voor BA projecten een hiermee geïntegreerde PPM aanpak te gebruiken met voldoende aandacht voor de optimale set. Er moet verder uitgezocht worden hoe dat het beste gerealiseerd kan worden.
Date of Award3 Jul 2022
Original languageDutch
SupervisorRemko Helms (Examiner) & Jeroen Baijens (Co-assessor)

Keywords

  • Project Portfolio Management
  • Business Analytics projecten
  • Business value
  • Balans
  • Strategic fit

Master's Degree

  • Master Business Process management & IT (BPMIT)

Cite this

'