Proportionele aansprakelijkheid, kansschade en een onzekerheidscorrectie

  • R. Bechan

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

De aanleiding voor dit onderzoek is het Vossen Laboratories arrest van 2015 en de uitgave van dhr. C. van Dijk (2016) inzake een onzekerheidscorrectie bij predispositie. Er is onderzoek gedaan naar de leerstukken van kansschade, proportionele aansprakelijkheid en het instrument van een onzekerheidscorrectie in het geval er onzekerheid bestaat rondom de hypothetische gevolgen van de predispositie in de situatie zonder geval. Gebleken is dat de instrumenten van kansschade en proportionele aansprakelijkheid zich onvoldoende lenen in situaties waarin slechts vermoedens bestaan rondom de predispositie omdat zij een bepaalde mate van zekerheid vereisen. Deze mate van zekerheid dat een slachtoffer in de hypothetische situatie ook zou zijn uitgevallen vanwege zijn predispositie kan door de rechter slechts deugdelijk worden onderbouwd aan de hand van concrete aanknopingspunten. De onzekerheidscorrectie daarentegen speelt juist in op het ontbreken van voldoende zekerheid. Het voordeel van de onzekerheidscorrectie is dat aan de hand van de verschillende gezichtspunten duidelijker is op welke grond hij tot stand is gekomen zodat dit geen afbreuk doet aan de motiveringsplicht.
Date of Award14 Sep 2017
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department Private law
SupervisorJacobus Rinkes (Supervisor) & Anka Ernes (Examinator)

Cite this

Proportionele aansprakelijkheid, kansschade en een onzekerheidscorrectie
Bechan, R. (Author). 14 Sep 2017

Student thesis: Master's Thesis