Publiek toegankelijke bronnen onderzoek door opsporingsinstanties
: Strafvordering en privacy

Translated title of the thesis: Investigation of publicy accessible sources by law enforcement agencies: Criminal procedure and privacy
 • Thomas Berends

  Student thesis: Master's Thesis

  Abstract

  De centrale hoofdvraag die getracht is te beantwoorden is of de voorgestelde wetgeving met betrekking tot vastleggen van persoonsgegevens uit publiek toegankelijke bronnen in strijd is met het recht op privacy.
  De voorgestelde wetgeving tot onderzoek in publiek toegankelijke bronnen staat vooral onder druk als het gaat om de vereiste dat de wetgeving voldoende precies en voorzienbaar moet zijn. De tekortkomingen zijn het gevolg van onduidelijkheden bij de volgende onderdelen:
  - Het is niet voldoende precies en voorzienbaar of de bevoegdheid tot onderzoek in publiek toegankelijke bronnen kan worden uitgeoefend op grond van de algemene taakstelling of dat deze bevoegdheid kan worden gevonden in speciale BOB-wetgeving;
  - Het is niet voldoende precies en voorzienbaar op grond van welke wettelijke regeling de bevoegdheid tot stelselmatig onderzoek in publiek toegankelijke bron kan worden uitgeoefend;
  - Het is niet voldoende precies en voorzienbaar wat de definitie en reikwijdte is van een publiek toegankelijke bron.
  Gelet op het vorenstaande is het zeer twijfelachtig of het met deze tekortkomingen gerechtvaardigd is om een inbreuk te maken op iemands recht op privacy (8 EVRM).
  Date of Award19 Aug 2020
  Original languageDutch
  SupervisorJan Willem Sap (Supervisor) & Wendy Guns (Examiner)

  Keywords

  • privacy
  • publiek
  • toegangelijke bron
  • wetsvoorstel
  • persoonsgegevens

  Master's Degree

  • Master Rechtsgeleerdheid

  Cite this

  '