Rechtsbescherming bij de invordering van bestuurlijke dwangsommen

 • M Wildenbeest

  Student thesis: Master's Thesis

  Abstract

  in deze scriptie wordt verslag gedaan van een onderzoek naar de juridische betekenis en uitwerking van afdeling 5.3.2 Awb mbt de last onder dwangsom. Daarbij staat mn centraal de invordering van verbeurde dwangsommen en de gevolgen voor de rechtsbescherming.
  Date of Award5 Apr 2011
  Original languageDutch

  Master's Degree

  • Master Rechtsgeleerdheid

  Cite this

  '