Rechtsbescherming en interbestuurlijk toezicht rond het bestemmingsplan

: Een historisch onderzoek naar de ontwikkelingen in de rechtsbescherming en het interbestuurlijk toezicht rond bestemmingsplannen

  • R.D.J. Bolmer

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

In dit historisch onderzoek staat de vraag centraal welke ontwikkelingen in de bestuursrechtelijke rechtsbescherming en het interbestuurlijk toezicht zich vanaf de Wet op de Ruimtelijke Ordening van 1962 in de ruimtelijke ordening met betrekking tot het gemeentelijk bestemmingsplan hebben voorgedaan en wat dit betekent voor de toekomstige Omgevingswet. Het onderzoek richt zich in eerste instantie op de ontwikkeling van de rechtsbescherming en het bestuurlijk toezicht in algemene zin, waarna de focus gelegd wordt op het bestemmingsplan. De uitkomsten worden vervolgens gereflecteerd aan het wetsvoorstel voor de Omgevingswet, waar het bestemmingsplan zal opgaan in het omgevingsplan.
Date of Award23 Mar 2015
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department Constitutional and Administrative law and legal Theory
SupervisorEduard ter Horst (Supervisor) & Jos Teunissen (Examinator)

Cite this

Rechtsbescherming en interbestuurlijk toezicht rond het bestemmingsplan: Een historisch onderzoek naar de ontwikkelingen in de rechtsbescherming en het interbestuurlijk toezicht rond bestemmingsplannen
Bolmer, R. D. J. (Author). 23 Mar 2015

Student thesis: Master's Thesis