Rechtsbescherming in de Crisis- en herstelwet

  • Linda van Berkel

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

In hoofdstuk 1 afdeling 2 van de Crisis- en herstelwet (Chw) zijn een aantal rechtsbeschermingsartikelen opgenomen. Het betreft onder andere bepalingen over de beperking van het beroepsrecht voor decentrale overheden, een ruimere mogelijkheid voor het passeren van gebreken en de invoering van een relativiteitsvereiste. Deze bepalingen zijn vergeleken met de bepalingen over toegang tot de rechter die in artikel 9 van het verdrag van Aarhus staan. De conclusie is dat een aantal rechtsbeschermingsbepalingen in de Chw niet in overeenstemming zijn met de rechtmatigheidsdoelstelling zoals die in de preambule van het verdrag van Aarhus staat. Kijk je alleen naar de letterlijke tekst van artikel 9 van het verdrag van Aarhus dan vallen de bepalingen in de Chw binnen de mogelijkheden van een nationale invulling van het bestuursprocesrecht.
Date of Award23 Jan 2012
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department Constitutional and Administrative law and legal Theory
SupervisorBertus Schurink (Supervisor) & Jos Teunissen (Examinator)

Cite this

Rechtsbescherming in de Crisis- en herstelwet
Berkel, L. V. (Author). 23 Jan 2012

Student thesis: Master's Thesis