Rechtsbescherming in de Omgevingswet

: wordt de rechtsbescherming bij het verlenen van toestemming gewaarborgd?

  • M. Bijlsma

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

In het onderzoek is nagegaan of de toetsversie van de Omgevingswet dezelfde rechtsbescherming biedt bij het verlenen van toestemming voor het verrichten van activiteiten als het huidige omgevingsrecht. Het onderzoek omvat de vergunningen en ontheffingen in de belangrijkste wetten van het milieu-, water- en natuurbeschermingsrecht. De aanvullende bepalingen op de Algemene wet bestuursrecht met betrekking tot rechtsbescherming in het huidige omgevingsrecht en in de Omgevingswet zijn met elkaar vergeleken. Uit deze vergelijking blijkt dat de toetsversie van de Omgevingswet de rechtsbescherming in het huidige omgevingsrecht, op een enkel punt na, verruimt. De rechtsbescherming wordt beperkt op het punt van de (verbrede) mogelijkheden voor het bevoegd gezag om in bepaalde situaties af te wijken van de voorgeschreven uitgebreide voorbereidingsprocedure. De Omgevingswet verruimt de bestaande rechtsbescherming onder meer op de punten van toepassing van de uitgebreide voorbereidingsprocedure en de inwerkingtreding van besluiten.
Date of Award14 Jan 2014
Original languageDutch
SupervisorFrans Tonnaer (Examinator)

Cite this

Rechtsbescherming in de Omgevingswet: wordt de rechtsbescherming bij het verlenen van toestemming gewaarborgd?
Bijlsma, M. (Author). 14 Jan 2014

Student thesis: Master's Thesis