Rechtsbescherming in de Omgevingswet

  • J.W.C. Vermeulen

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Onderzoeksvraag:
Is de rechtsbescherming bij de omgevingsvergunning in de Omgevingswet minder, meer of hetzelfde als in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, en hoe verhoudt de rechtsbescherming in de Omgevingswet zich tot de waarborgfunctie van het Nederlandse bestuurs(proces)recht?

Onderwerp van mijn onderzoek is de toekomstige Omgevingswet. De inwerkingtreding van de Omgevingswet wordt verwacht in 2021.
Wat houdt de waarborgfunctie in van het algemene bestuurs(proces)recht en hoe is de rechtsbescherming geregeld in het algemene bestuurs(proces)recht én in de Algemene wet bestuursrecht? Besproken wordt de verhouding tussen de Algemene wet bestuursrecht en bijzondere wetten en welke ontwikkelingen in het bestuursrecht hebben plaatsgevonden die van invloed zijn op de rechtsbescherming in het algemeen bestuursrecht en het omgevingsrecht.
Is de mate van rechtsbescherming in de bestuurlijke voorprocedure én in de beroepsprocedure, beroep en hoger beroep, in de Omgevingswet veranderd ten opzichte van die in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht?.
Omdat het verlenen van een omgevingsvergunning een vervolgbesluit kan zijn op de vaststelling van een omgevingsplan wordt tevens kort op het omgevingsplan ingegaan. Hoe verhoudt zich de rechtsbescherming in de Omgevingswet met de rechtsbescherming in de Algemene wet bestuursrecht.
Date of Award2019
Original languageDutch

Keywords

  • Omgevingswet
  • Wabo
  • Wet algemene bepalingen omgevingswet
  • rechtsbescherming
  • omgevingsvergunning
  • omgevingsplan
  • bestuurs(proces)recht

Cite this

Rechtsbescherming in de Omgevingswet
Vermeulen, J. W. C. (Author). 2019

Student thesis: Master's Thesis